پیگیری سفارشات

پس از ثبت سفارش و انتخاب یکی از روش های ارسال، کد رهگیری مرسوله برای شما نمایش داده می شود که می توانید وضعیت آن را از شرکت پستی مربوطه پیگیری نموده و از موقعیت مرسوله خود مطلع گردید.